Ängens dag, 1 augusti

sagsbo_mangfald

Bara en bråkdel – ungefär en tusendel (!) – av den ängsmark som fanns för hundra år sedan finns kvar idag. Ängarna försvinner i takt med att slåtter och bete upphör. Med ängarna försvinner också många sorts blommor och livsmiljön för mängder av fjärilar och andra djur. Runt om i landet sköts därför ängar på traditionellt sätt av ideella krafter i Naturskyddsföreningens lokala kretsar. Arbetet gynnar ängsblommor, fjärilar, bin och andra djur.

Kom på Ängens dag 1 augusti!

Slåtter på föreningens äng i Sågsbo
I Sågsbo utanför Bjursås ligger Göras Kalles äng, en av kommunens finaste blomsterängar. Den har skötts av Naturskyddsföreningen i Falun sedan 1990. På Ängens dag är det höslåtter, då gräset slås med lie, räfsas och hässjas. Alla som vill får lära sig slå och hässja och det finns utrustning att låna. Föreningen bjuder på fika, men egen dricka kan vara bra att ha.

Lördag 1 augusti, samling i Falun på ”postenparkeringen” bakom Restaurang Hammars för samåkning kl 08.30 eller anslut på plats kl 09.00. Efter önskemål kommer några att ”tjuvstarta” redan kl 7. Vill du också komma tidigare, eller ha vägbeskrivning, hör av dig enligt nedan.
Kontaktperson: Mattias Ahlstedt, 0730-39 54 61, mattias.ahlstedt@naturskyddsforeningen.se

Karta, och mer om Göras Kalles äng >>

Slåtter och inflyttningsfest hos Helge i Prosgårdarna
Ett alternativ på Ängens dag är att besöka Prosgårdarna i Gopa. Helge Sonntag, tidigare ordförande i Naturskyddsföreningen i Falun, bjuder in till slåtter och fest på sin nya gård.

Läs Helges inbjudningsbrev >>