Invigning av Sanders gammelskog, 23 maj

sanders-gammelskog_2

Falu kommun bildar nu sitt fjärde naturreservat, Sanders gammelskog. Reservatet ligger bara 5 kilometer från Falu centrum längs Borlängevägen. Här finns 58 ha skog med höga biologiska och sociala värden.

Inbjudan och karta hittar du här >>

Program

09:00 Guidad fågeltur i reservatet av Falu fågelklubb. Start vid parkeringen.

11:00 Invigning av naturreservatet vid rastplatsen.Invigningstalare Susanne Norberg kommunstyrelsens
ordförande och Richard Holmqvist 1:e vice ordförande miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

• Fika
• Tipspromenad
• Natursnokarna för barn

Medverkande föreningar: Naturskyddsföreningen, Skogsriskan, Falu fågelklubb

Väkommen!

Läs mer om Sanders gammelskog i DD >>