Hållbarhetsprogram ute på remiss

Falu kommun håller på att revidera sina hållbarhetsprogram, nu är både folkhälsoprogrammet och tillväxtprogrammet ute på remiss. Vi i kretsen träffas för att prata ihop oss om remissvar – välkommen att vara med! För att kunna delta är det en fördel om du tagit del av programmen innan, se länkarna nedan.

Tisdag 17/3 kl 19.00 hos Birgitta Johansson på Trotzgatan 68 C.

Folkhälsoprogrammet, remissversion >>

Tillväxtprogrammet, remissversion >>

 

Kontaktperson: Anton Grenholm, 070-251 40 54, anton.grenholm@gmail.com