Ny skogspolitik, med Malin Sahlin och Johanna Sandahl

Det är dags att tänka nytt och för framtiden. Vi vill ha ett skogsbruk som tar hänsyn till skogens alla värden!

Medlemsträff 18 november i Borlänge med  Malin Sahlin, skogshandläggare på rikskansliet och Johanna Sandahl, vår nya riksordförande.

  • Vad innebär föreningens skogspolitiska förslag? Kort föredrag.
  • Diskussion om det lokala skogsarbetet och hur vi kan samordna det lokala arbetet med riks skogspolitiska arbete.

Föreningen ger konkreta förslag till lagparagrafer samt visar att, och hur, skogsvårdslagen går att inarbeta i miljöbalken. Vi vill att detta ska utgöra grunden för en ny skogspolitisk utredning.

Tips! Läs själva förslaget innan >>

Detta är en medlemsträff – endast för medlemmar, så att vi kan diskutera strategier. Det nya skogspolitiska förslaget har sin grund i en motion till riksstämman som Naturskyddsföreningen Dalarna tog initiativ till för några år sedan.

18 november kl 18:00 i  Missionskyrkan, Borganäsvägen 22, i Borlänge

Anmälan senast 16 nov till kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se – för fikat och samåkningens skull.