Grön ekonomi – föreläsning 5 november

spargris_landskap_komp

Föreläsning med Anton Grenholm, Naturskyddsföreningen i Falun. Anton är en av författarna bakom en idérapport som föreslår delvis nya utgångspunkter för arbetet för en hållbar, grön ekonomi.

Under föreläsningen kommer fokus särskilt att riktas mot begreppet grön tillväxt. På bred front hyllas grön tillväxt som den väg som kan ge oss både fortsatt mänskligt välmående och en lösning på miljöproblemen, utan att vi i grunden behöver förändra något. Men på vilka grunder vilar idéerna om en grön tillväxt? Och, om fortsatt oändlig tillväxt inte skulle visa sig bli en realitet, vilken beredskap har då vårt tillväxtberoende samhälle för en situation där tillväxten bromsar in eller uteblir? Vilka reformer skulle kunna göra samhället mindre beroende av ekonomisk tillväxt?

Onsdag 5/11 kl 18.30 – 20.30, Stadsbiblioteket i Falun. Fritt inträde.

 

Ladda ner rapporten Grön ekonomi här >>