Kretsen i debatt med svenskt näringsliv

Carl Ström från Svenskt Näringsliv skrev en debattartikel i Dala-Demokraten (4/6) om varför ekonomisk tillväxt är nödvändig. Naturskyddsföreningen i Falun svarar i dagens tidning (17/6); fokus bör istället ligga på att utveckla en ekonomi som inte är beroende av ständig tillväxt.

Läs artikeln på DD:s webbsida