Skogsnätverket – nästa möte 13/5 ute i skogen

Det händer mycket nu på skogsområdet:

  • Riksföreningen har lanserat ”Ny vår för skogen”, Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik. Läs mer här >>
  • Naturskyddsföreningen i Dalarna anmäler Mellanskog för körskador i samband med avverkning. Läs mer på dt.se >>
  • Forskningsresan till Naturvårdens utmarker i månadsskiftet juli-augusti, läs mer och anmäl dig >>
  • Fortsatt inventering av Lungsjöområdet

Dessa och andra frågor tänkte vi ta upp vid nästa träff med skogsnätverket. Denna gång ses vi ute i skogen, Sanders hemman (se beskrivning). Ta med fika, så ses vi i skogen!

Tisdag 13/5 kl 18.00, vid Sanders hemman, samling vid korsningen efter skjutbanan. Ring Mattias Ahlstedt för mer information: 0730-39 54 61.