Länsstämma och utflykt till Lugnet-Barkdal, 13 april

Välkommen till årets länsstämma, söndagen den 13 april i Leksand.

Värd är kretsen i Leksand. Vi håller till på Studiefrämjandet Studiefrämjandet, Hjortnäsv. 5

Det blir stadgeenliga förhandlingar, val av styrelse och utdelning av våra miljöpriser m.m. Efter stämman gör vi en härlig vårutflykt till det kommunala reservatet Lugnet-Barkdal. Det är beläget nordväst om Leksands centrum och sträcker sig ungefär från Tegera arena och norrut mot Leksand Strand. Arealen är cirka 21 hektar och består av skogsmark. Genom hela reservatet leder motionsspår och mängder av småstigar. Längs med Siljan kan man vandra på strandpromenaden Solvändan. Här finns lämningar från en stenåldersboplats, en järnframställningsplats, kolningsgropar och en tjärränna.

Läs mer om Lugnet-Barkdal >>

Program
9.30 Samling och fika
9.50 Inledning av ev. representant från riksstyrelsen och länsordföranden
10.15 Stadgeenliga stämmoförhandlingar
12.30 Utdelning av Naturskyddsföreningens miljöpriser: Lyckosparken (stora & lilla) och Kängan (miljösvikarpriset)
12.45 Lunch från Rältagården inkl. konstituerande möte för nya styrelsen
14.00 Utflykt till Lugnet-Barkdal, fika ute
16.00 Slut

Anmälan
Anmälan till länskansliet, tel. 0250-166 33 eller kansli.dalarna@naturskyddsforeningen.se senast den 4 april så vi hinner skicka ut ev. handlingar och deltagarlista för samåkning. Meddela ev. allergier eller andra matbehov. Handlingarna kommer att finnas på www.naturskyddsforeningen.se/dalarna

Alla medlemmar är varmt välkomna!

/Ulla Magnusson, länsordförande & Annika Varghans, Leksandskretsen

Praktisk information
Alla medlemmar är välkomna, men vid ev. röstning är det endast ombud som har rösträtt. Varje krets med upp till 1000 medlemmar får sända fyra ombud. Krets med 1001-2000 medlemmar (Falun) får sända fem ombud. Varje deltagare (eller krets) betalar lunchen själv. Länsförbundet bjuder på förmiddagsfika och Leksandskretsen på eftermiddagsfika. Du får reseersättning, skriv reseräkning och bifoga ev. biljett. Samåk om möjligt! Blankett finns på plats.