Årsmöte och valupptakt, 15 mars

Riksdag assembly hall 2006

Var med och välj kretsens styrelse och inriktning år 2014 samt utvärdera året som varit. Efter mötet serveras soppa. Därefter informerar vi om Naturskyddsföreningens och kretsens arbete inför valåret 2014. Vi vill se till att miljön blir en av de viktigaste frågorna i valet till EU-parlamentet, kommunal- och riksdagsval!

Studiefrämjandet lördag 15 mars

Årsmöte kl 16, se dagordning och årsmöteshandlingar nedan

Valupptakt kl 18

Kontaktperson: Nina Eadie, 0703 90 57 75, nina.t.eadie@gmail.com och Patric Engfeldt, 0704 73 84 93

 

Dagordning för årsmötet

Verksamhetsberättelse 2013

Bokslut 2013