Giftfri förskola – info/diskussion

giftfri

Informationskväll med diskussion kring Giftfri förskola. Info om inventeringen av förskolor:

  • Hur ser det ut på förskolorna?
  • Hur drabbar detta våra barn?
  • Vad kan förskolan göra för att minska gifterna på förskolan?
  • Vad kan kommunerna göra?
  • Vad föreslår föreningen ska göras på högre nivå, och på gräsrotsnivå för att våra barn ska få en bättre miljö på förskolan?

Med bl a Ylva Grudd, Kem Net, Unni Öhman, Borlänge kommun och pedagoger från Ängsklockans förskola.

10 mars kl 18-21, Maserskolans aula, Borlänge

Sprid affischen: http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/55/2013/12/giftfri-fskl.pdf

Läs mer och få tips på hur du kan giftbanta din förskola och hemma: www.naturskyddsforeningen.se/giftfriforskola