Värvning door-to-door i Falun/Borlänge

doortodoorteam

I verksamhetsplanen för 2013 hade Naturskyddsföreningen som mål att medlemsantalet skulle öka till 200 000 medlemmar. För att uppnå detta mål startade man upp så kallad door-to-door värvning i villaområden på olika orter landet över, och som ni kanske hört så klarade man målet lagom till nyår! Eftersom projektet gått så pass bra utökar föreningen nu verksamheten och startar upp team i fler städer 2014. Falun och Borlänge hör till dessa.

Att öka antalet månadsgivare innebär på sikt en stabilare ekonomi för Naturskyddsföreningen och ger möjlighet att göra större satsningar i projekt och kampanjer i framtiden. Dessutom stärks föreningens opinion!

Från riksföreningens sida hoppas man att värvningsverksamheten också kommer föra med sig ett ökat engagemang i de lokala kretsarna samt göra fler människor medvetna om vad kretsen i deras hemort arbetar med.

Värvarna arbetar i team med en ansvarig teamledare och har genomgått en utbildning då det lärt sig om föreningens historia, våra segrar och om sakfrågorna.  Att värva månadsgivare/medlemmar handlar om att på ett professionellt sett hela tiden arbeta aktivt och uppsökande och vara en god representant för Naturskyddsföreningen. Alla värvare bär en banderoll med föreningens logga, namnskyltar och legitimation samt har med sig en pärm med bilder och fakta.

Ansvarig för dörrknackningsverksamheten på Naturskyddsföreningen i Dalarna är:

Erica Lintrup, D2D koordinator
Erica.Lintrup@naturskyddsforeningen.se, telefon: 0709-16 43 09

samt

Marie-Louise Berzén, chef för TM, F2F och D2D
Marie-Louise.Berzen@naturskyddsforeningen.se, telefon: 08-702 63 06