Översiktsplanen – diskussion om utställningen

pussel_web

Falun och Borlänge kommuner håller på att ta fram en gemensam ny översiktplan. Ett första förslag var ute på remiss under våren 2013. Nu har förslaget reviderats utifrån alla de synpunkter som lämnades in då. Förslaget finns nu utställt (7 december 2013 till 19 februari 2014). Nu finns möjlighet att se hur de synpunkter som lämnades in har tagits tillvara, och det går att tycka till ytterligare om förslaget.

Naturskyddsföreningen lämnade i sitt remissvar en mängd synpunkter och riktade en hel del kritik mot kommunernas förslag. Har du synpunkter på utställningen? Kom och diskutera det nu utställda förslaget med oss i kretsen!

Länk till remissvar >>

Tisdag 14/1 kl 19:00 på Studiefrämjandet.
Kontaktperson: Patric Engfeldt, 070 47 38 493