Birger Schlaug: Från tillväxt till utveckling

Schlaug

Föreläsning och panelsamtal där vi bland annat ställer oss frågan hur en enskild kommun kan förhålla sig till tillväxtens dilemman, 11 november.

18:00 Föreläsning

Från tillväxt till utveckling

Debattören och författaren Birger Schlaug gör en kritisk analys av idén om evig ekonomisk tillväxt. Schlaug har precis varit med och släppt boken: Att svära i kyrkan – 24 röster om evig tillväxt på en ändlig planet.

19:30 Panelsamtal

Falun – nu och i framtiden

Efter föreläsningen fortsätter vi med ett panelsamtal med utgångspunkt i Falun-Borlänges nya, gemensamma översiktplan. Bland frågorna: Hur påverkas Falun och Borlänge av ett förändrat klimat, överutnyttjade ekosystem och sinande resurstillgångar, t.ex. av olja, i framtiden? Hur kan en enskild kommun förhålla sig till tillväxtens dilemman? Samtalsledare är Birger Schlaug.

I panelen (preliminärt): Jonny Gahnshag (S), Richard Holmkvist (Mp), Monica Lindh (V), Göran Forsén (M), Anna Hägglund (C), Maria Gehlin (Falupartiet), Jonas Larsson (SSAB) och Jens Runnberg (Dalarnas Tidningar).

Måndag 11 november, Arenan, Mormorsgatan 7, Falun

Gratis inträde. Begränsat antal platser. Fika finns till försäljning i pausen 19.00-19.30

Ett samarrangemang mellan Naturskyddsföreningen i Falun, Omställning Falun och Studieförbundet Bilda. Kontaktperson: Anton Grenholm, 070-251 40 54

Läs förslaget till ny översiktsplan (samrådshandling från feb 2013, som just nu är under revidering) >>

Läs Naturskyddsföreningens remissvar >>