Remissvar på Faluns cykelplan

cykelplan

22 oktober träffas vi för prata om hur vi kan påverka Faluns cykelsatsning genom ett remissvar.

En cykelplan för Falu kommun är ute på remiss fram till 9 november. Vi träffas för att prata ihop oss om ett remissvar från Naturskyddsföreningen. Det är sedan frivilligt att vara med att skriva remissvaret. Du kan självklart välja att skriva ett eget remissvar som privatperson. Ju fler som tycker till desto bättre!
För att kunna diskutera cykelplanen bra om du har läst den innan mötet, se länk nedan.

Var och när?
Studiefrämjandet kl 19 tisdagen den 22 oktober

Läs förslaget till cykelplan >>