Falun cyklar

Falun cyklar logo

Föreläsning och gemensam cykling genom staden, onsdag 18 september.

En ny cykelplan för Falu kommun kommer ut på remiss inom kort. Mathias Westin och Sofia Möller Skog från kommunen berättar om planen och om arbetet för att främja cykling i Falun. Före föreläsningen samlas de som vill för gemensam cykling genom staden.

Falun Cyklar ordnas under den Europeiska trafikantveckan som går ut på att motivera medborgare att gå, cykla och åka kollektivt.

18:30 Samling utanför Stadsbiblioteket för gemensam cykling
19:00 Föreläsning på Stadsbiblioteket

Kontaktperson: Nina Eadie, nina.t.eadie@gmail.com, 0703 90 57 75

Ett samarrangemang mellan Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och Falu kommun.