Nytagen film från Lungsjöåområdet

lungsjoan-film

Reportage från Lungsjöån och Bergvik Skogs avverkningar.

Kolla in det här videoklippet på YouTube >>

Reportaget spelades in 8-9 augusti 2013. Lungsjöån är ett 100 km2 stort levande skogslandskap som Naturskyddsföreningen i Dalarna vill bevara. Skogen är just nu under avverkning av Bergvik Skog AB. Området avvattnas av en 14 km lång å som skapar en attraktiv miljö för fiske, bärplockning och annat friluftsliv.

Läs mer på http://skogsnätverket.se/amne/lungsjoan/

Film av Jakob Jakobsson Blom