Skogsmanifestation – Vem har rätt till skogen?

pojke-under-trad-420Tycker du också att skogen är viktig? Kom till Stora torget i Falun och delta i Skogsmanifestationen lördag 18 maj kl 12-15.

Under perioden 12-25 maj blir det skogsaktiviteter i Falun med omnejd: utflykter, utställningar och föreläsningar.

Syftet med manifestationen är att öka medvetandet om tillståndet i de svenska skogarna och att skapa opinion till förmån för en starkare skogspolitik. Skogsmanifestationen belyser skogens natur-, kultur-, såväl som sociala värden. Kan du påverka om skogen bakom ditt hus huggs ner, om dina svampställen eller din favoritstig försvinner?

Samtidigt som det aldrig funnits så många träd i Sverige som idag så finns det faktiskt mindre skog än vad det har gjort på flera tusentals år. Det handlar om skyddsvärda skogar, stora sammanhängande skogsområden med äldre naturskog och tätortsnära skogar, barnens lekplatser och allas våra rekreationsområden.

Vad händer på Stora torget?
På Torget i Falun kommer det under manifestationen att finnas 96 stubbar och 4 träd för att illusterar läget i Sveriges skogar, pilkastning på karta över de små skyddade skogarna, stånd med alla medverkande organisationer, hästkörning och andra aktiviteter för barn, visning av kontinuitetsskogsbruk, fågelholksutställning, skogs-quiz, lista på alla ca 2000 hotade arter i skogen och mycket mera. Musikunderhållning med Fällmans ukuleleorkester och musikgruppen Skogsstjärnan.

Vi vill ha hjälp av er som är händiga att bygga och göra snyggt, gillar att prata med folk eller kanske är teaterapor och vill spela troll/skogsrå! Kontakta Margareta Wikström 070-668 71 46.

Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet, Dalarnas Botaniska Förening, Skogsriskan, Dalarnas museum, Friluftsfrämjandet, Falu Naturskola, Omställning Falun, Entomologerna, dagfjärilsinventeringen, Sportfiskarna, Älvräddarna, Skydda skogen, Söderbergs häst och natur, Naturbruket Siljan, Dalarnas Ornitologiska Förening är (några av) de 15 organisationer som är med.

Varför en skogsmanifestation?
–Vi behöver en skogsmanifestation för att uppmärksamma allmänheten på hur illa ställt det är i de svenska skogarna samtidigt som skogen har en viktig betydelse för människans välbefinnande. Många forskningsrapporter visar att människans hälsa förbättras avsevärt i vistelse i skogsområden. Vill Sverige ha en välmående och frisk befolkning bör skogspolitiken drastiskt förändras så att fler skogsområden med höga naturvärden skyddas, säger Annie Hermansson, projektledare för Skogsmanifestationen.

Det är också viktigt att belysa att Sveriges skog idag är mest ett hav av plantager, alltså planterad skog. Förr i tiden bestod Sveriges skogslandskap till 40-60 % av gammal naturskog med en hög biologisk mångfald och artrikedom. Idag finns endast några få procent gammal naturskog kvar. Naturskogen är viktig för att ge naturligt förekommande växt- och djurarter möjlighet att fortleva i sina naturliga områden. Idag eskalerar utarmningen av landets biologiska mångfald, många djur- och växtarters livsmiljöer förstörs i allt snabbare takt, vilket medför att också arterna försvinner.

Mirjam Lööf Green, samordnaren för Naturskyddsföreningens Skogsnätverk, berättar om varför nätverket är engagerat i manifestationen:

–Vi har märkt att sympatin för naturen ökar. Ett engagemang som väcks hos en bredare massa som har läst Zarembas artikelserie i DN, följt kampen för Ojnareskogen och känner att de också vill göra något.

–Skogen utarmas på liv. Uråldriga skogar ersätts systematiskt med virkesåkrar. Det händer i fjärran länder, det händer här hos oss. De få procent som fått lagligt skydd i Sverige är som små fluglortar på kartan. Vi behöver en effektiv naturvårdspolitik som bevarar skogens alla värden på riktigt, inte bara något spel för galleriet.

–Vi tycker att det ska bli jättekul att träffa folk på gator och torg och prata om skog. I höstas, när vi demonstrerade för Ojnareskogen, blev jag väldigt positivt överraskad av alla människor som kom fram och sa att vi gör något viktigt och bra. Kanske behövs det fler skogstroll i stan?

För mer info gå in på www.skogsnätverket.se eller kontakta Margareta Wikström, 070-668 71 46, margareta.wikstrom@naturskyddsforeningen.se