Planeringsmöte inför skogmanifestation

skog_rosa_himmel

Naturskyddsföreningens skogsnätverk ordnar skogsmanifestation, planeringsmöte i Falun 20 februari. OBS: ny lokal!

Det nationella skogsnätverket har beslutat att anordna en skogsmanifestation, för att visa att vi är många som tycker det som händer med och i skogen inte är bra. Vi vill uppmärksamma vanligt folk på vad som sker i våra skogar och försöka påverka politiker i mer naturvänlig riktning, t ex mer skydd av skogar med höga natur-, kultur- och sociala värden.

Det kommer att bli manifestationer över hela Sverige och i Dalarna har vi tänkt att 18 maj skulle vara bra av olika anledningar. Politikerna är extra påverkbara inför valet nästa år och man har ännu inte formerat sin politik som man ska gå till val på. Dessutom kommer miljömålsberedningen att lämna ett betänkande till riksdagen i juni. Opinionen är då mycket viktig. Naturskyddsföreningen på riksnivå kommer också med ett utspel med ny skogsvårdslag – ”ny vår för skogen”.

Innehållet i manifestationen ska utformas efter vad vi själva vill och mäktar med. Vi tänkte koncentrera krafterna till Falun för att nå så många som möjligt och för att lättare få media att uppmärksamma manifestationen.

Onsdagen 20 februari är det planeringsmöte och då hoppas vi att alla som kan och vill göra något kommer.  Andra intresserade organisationer är också inbjudna. Det är bra om vi kan visa att vi är många som tycker att läget för skogen är ytterst allvarligt!

Tid och plats: Onsdag 20/2 kl 18:00, OBS! Ny lokal; Studiefrämjandets nya lokal, Slaggatan 37 , mitt emot restaurang Hongkong och ca 100 från Studiefrämjandets ordinarie lokaler på Magasinsg. 27.

Anmälan till: kansli.dalarna@naturskyddsforeningen.se

Arrangörer: Naturskyddsföreningen i Dalarna och Studiefrämjandet

Välkomna!