Skogens värden

tallar

Hur tar vi bäst tillvara kvalitéerna hos skogen? Föredrag 20 november.

Föredrag av Lothar Schroeder, medlem i kretsen och träingenjör med ett långt livs erfarenheter och ett brett perspektiv på dagens virkesbruk. Vi bjuder på fika.

Tisdag 20/11 kl 19:00 på Studiefrämjandet, Magasinsgatan 27

Kontakt: Helge Sonntag, helge@sonntag.se, tel 023-20 123