Kallelse till extra årsmöte

Tisdag 15 maj – extra årsmöte för att välja en fulltalig styrelse.

För få styrelsekandidater ställde upp vid det ordinarie årsmötet 18 mars. Naturskyddsföreningen i Falun kallar därmed till extra årsmöte.

Datum: tisdag 15 maj
Tid: 19.30
Plats: Studiefrämjandet, Magasinsgatan 27

Kan du medverka i styrelsen eller har du tips på någon som kan? Kontakta Helge Sonntag i valberedningen: helge@sonntag.se, 023-201 23.