Nytt energi-och klimatprogram

energi o klimatprogram

Var med och tyck om Falu kommuns nya energi- och klimatprogram.

Falu kommuns nya energi-och klimatprogram är ute på remiss. Naturskyddsföreningen har en hel del synpunkter som är sammanfattade i ett preliminärt remissvar. Alla föreningsmedlemmar är välkomna att bidra med sina synpunkter. Här nedan hittar du dels en länk till kommunens förslag till nytt program, dels Naturskyddsföreningens preliminära svar.

Energi och klimatprogram för Falu kommun>>

Preliminärt remissvar från Naturskyddsföreningen

Vi skickar in remissvaret nu på fredag den 9 mars och synpunkter är välkomna fram till dess. Skriv till helge@sonntag.se eller ring  023-20 123.