En skog att längta till

forskningsresan2

Hur tar vi hand om skogarna på klotet – och i Falu kommun? Seminariedag söndag 26 februari.

Globalt perspektiv på framtidens skog, Erik Westholm, SLU

Nationellt perspektiv, Artur Larsson, SLU

Vad bör göras? Vägen framåt mot en ny skogspolitik och Naturskyddsföreningens roll. Jan Terstad, Naturskyddsföreningen

Hur ska vi sköta kommunens skogar? Richard Holmquist, Falu kommun

Hur ska vi få den skog vi längtar till – i kommunen och i Dalarna? Publiken ställer frågor till föredragshållarna.

Detaljerat program för dagen >>

Tid och plats: söndag 26 februari kl 10:00-16:00, Gamla Elverket, Ölandsgatan 8, Falun.

Kostnad: 100 kr för vegetarisk lunch och eftermiddagsfika

Anmälan: senast 23 feb till kansli.dalarna@naturskyddsforeningen.se, 0250-166 33

Välkommen önskar Naturskyddsföreningen i Falubygden och Studiefrämjandet