Trafikstrategi för Falu kommun

Buss420

Hur vill vi att trafiken i kommunen ska se ut 2030? Kom med dina synpunkter på medlemsmötet 26 januari.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en Trafikstrategi för Falu kommun. Trafikstrategin ska visa hur vi vill att trafiken ska utvecklas de kommande åren. Den kommer att innehålla en vision för trafiken som sträcker sig till år 2030, mål som leder mot visionen och strategier för att nå målen.

Naturskyddsföreningen är en viktig aktör i frågor som rör trafik och klimat, och kretsen kommer att lämna sina synpunkter på samrådsförslaget. Vi diskuterar detta på ett öppet medlemsmöte 26/1.

Läs förslaget till Trafikstrategi på kommunens webbplats >>

Torsdag 26/1 kl 19.00, hemma hos Nina och Gordon Eadie, Lilltorpsvägen 8.

Anmäl till Nina och Gordon:

076-2695522, climbingtree@wildmail.com.