Måste vargen vara kramdjur eller hatobjekt?

Kommunikation om rovdjuren och människan 14 december kl 18-20

Gillis Herlitz är antropolog och etnolog med omfattande erfarenhet på mänskliga relationer och beteenden från många kulturer runt om i världen. Gillis reflektioner är träffsäkra, roliga och målande.

Tid och plats: Ons 14/12 kl 18:00-20:00, Föreläsningssal 3, Högskolan Dalarna, Falun

För mer information kontakta Anders Claesson, acl@du.se, 070-661 64 98

Ett samarrangemang mellan Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen Dalarna och Högskolan Dalarna

Alla intresserade är välkomna!