Resa till Fulufjället 26-28 augusti

Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen, Svenska Turistföreningen och Studiefrämjandet anordnar en bussresa till Fulufjällets nationalpark.

En anordnad bussresa till Fulufjället, (ligger i Särnafjällen/ Dalarna ) Det är Sveriges sydligaste Fjällnationalpark. Kalfjällsplatån erbjuder tillfällen att studera fåglar och de tjocka mattorna av renlav beror på att detta är Sveriges enda fjäll som saknar renbete. Här finns Sveriges högsta vattenfall. Urskogen utmed sydsluttningarna är storslagen. Här rinner också Göljån ner där vi kan se spåren efter den historiska skyfallskatastofen för bara 10 år sedan. Det kommer även att genomföras guidade programpunkter.

Tidpunkt: 26-28 augusti.

Kostnad: 500kr för medlemmar i Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen eller Sv.Turistföreningen, övriga 800kr.

Anmälan:Studiefrämjandets webbplats senast den 30 juni 2011

I priset ingår bussresa till och från Falun samt olika utfrykter/guidade turer (halva priset för barn upp till 18år). Boende är valbart, antingen i eget tält eller på STF vandrarhem i Fulufjällsbyn. kostnad 400kr i flerbäddsrum. Möjlighet finns att köpa frukost och frukostkorg. I övrigt gäller självhushåll.

Gruppen kommer att samlas före resan för detaljutformning och genomgång av programmet.

Detta arrangemang genomförs i samverkan med Studiefrämjandet, Friluftsfrämjandet och Svenska Turistföreningen.

Resa_Fulufjallet