Träff för Omställning Falun

Vi möts för att prata och börja bygga visioner, 8 juni.

För snart två månader sedan, 9-17 april, ordnades Framtidsveckan i Falun. Det var tänkt som ett festligt avstamp inför ett långsiktigt visionsarbete. Nu ordnas en träff för oss som är intresserade av att fortsätta engagera oss i Omställning Falun. Alla är välkomna.

Läs mer om tankarna inför träffen

Plats och tid: Onsdag 8 juni kl 19:00 på Studiefrämjandet, Magasinsgatan 27 i Falun.

Kontakt: Bernt Lindberg, 023-299 12, bernt-lindberg@telia.com