Träff för Omställning Falun

Vad ska vi göra? Min tanke är, lite naivt uttryckt: Tillsammans få rätt saker att hända.

Vad är rätt saker? Vi ska verka för ett hållbart samhälle och då krävs både en individnivå och en samhällsnivå. Det går säkert att börja i många ändar men min linje är att det i grunden är en kulturfråga. När jag säger det får jag ofta en kommentar som visar att den jag talar med tänker i termer av ”beteendeförändring”, något som går att komma åt med övertalning, genom att lägga fram rätt bild av annalkande katastrofer eller med reklamkampanjer. Istället borde vi tänka vilket liv vi gemensamt vill skapa. Ett samhälle består inte bara av individer utan av gemensamma värderingar och överenskommelser, av inrotade vanor, av regler och organisationer och företag. Och av ett ekonomiskt system. Allt det kommer att behöva förändras i grunden om vi ska nå ett hållbart samhälle. Ett våldsamt nedslående perspektiv. Men det är ur det perspektivet vi måste göra ”rätt saker”. Där tror jag på att bygga visioner, att vi frigör oss från mängder av vardagens ”…det går inte för att…”

Tillsammans få rätt saker att hända. Vad innebär ”tillsammans”? På listan med era intresseanmälningar finns en del olika saker angivna som ni vill jobba med. Och i Totnes i England, där Transition Towns startade, finns mängder av grupper som sysslar med olika saker. Jag kan också se områden här i Falun som känns lite uppdukade, där det kan finnas skäl att komma igång snabbt. Hälsofrågor, frågor om översiktsplanering (bl a planering av grönstruktur, trafik inklusive cykelvägnät, av kollektivtrafik).

Samtidigt vore det bra om vi i början är ett mer sammanhållet gäng som kan snacka ihop oss och sedan bilda olika grupper när vi blir flera. Jag tänker att det i början borde finnas ett stort behov av att snacka, lära känna varann lite mer, få något av en gemensam värdegrund, kanske kan det bli en gemensam träffpunkt på stan (planer finns).

Jag vill också fortsätta engagera kulturlivet i Falun, ordna kulturaktiviteter parallellt med diskussioner om vad som är ett meningsfullt liv och om etiska förhållningssätt.

Grundtanken med Omställning Falun liksom med det globala nätverket är ju att det ska vara öppet för alla. Vi ska ha största möjliga öppenhet och frihet att gå olika vägar utan central styrning. Men det måste samtidigt finnas en substans att ta avstamp från och enas kring. Vi får se vad vi kan komma fram till.

Välkomna
Bernt Lindberg