Tillsammans skapar vi Faluns framtid

Omställning-Falun-logga

Var med på Framtidsveckan 9-17 april.

Snart börjar Framtidsveckan i Falun, en festlig avstamp inför ett stort, långsiktigt visionsarbete, Omställning Falun. Magasinet kommer att ha öppet hela veckan, med ljudinstallationer, musik, teater, utställningar, debatter. Dalateatern har föreställningar, det blir studiebesök vid ett eftertänksamt ekologiskt husbygge, Dalarnas museum har trädgårdsseminarium, på stadsbiblioteket blir det både seminarium och en kväll om kanotsafari i Kanada, för att nämna några. Svärdsjö har egna programpunkter. Runt en specialdesignad utställning om Falun ordnas diskussioner.

Kalendarium Framtidsveckan Falun

Varför drog vi igång Omställning Falun? Den materialistiska kultur vi lever i håller på att göra slut på jordens resurser. Ny teknik, politiska överenskommelser och kampanjer om ”beteendeförändringar” kommer inte att ge den kursändring som behövs. Vi kommer bara att fortsätta vilja ha mer prylar, mer pengar, högre BNP. Det räcker inte med bränslesnåla bilar, välisolerade hus och miljöteknikföretag om färdriktningen ändå är densamma. Det ligger i vårt ekonomiska system att vi ska ha ständig tillväxt, då hjälper inte aldrig så välbetänkta detaljförbättringar. Tillväxt utan negativ påverkan på miljön är en myt.

Nu behöver mänskligheten göra det vi aldrig gjort tidigare – snabbt finna nya livsmönster, nya värden i livet. På köpet kan vi få det mycket bättre. Bara en visionär diskussion om framtiden och vad som är viktigt i våra liv kan ge oss en bättre värld. Förändringen måste ha sin grund i en rik kultur där vi har fokus på mänskliga värden och på den natur vi är en del av. Gemensamt kan vi hitta alternativ till vår höga konsumtionsnivå, alternativ som gör oss mer lyckliga än att köpa ett nytt kök eller tillbringa en dag på Kupolen. Alltså hellre meningen med livet än eco driving.

Poängen är att vi tillsammans, lokalt ska arbeta med visioner och lösningar för vårt eget lokalsamhälle. Vi vill skapa en livfull arena för samtal utan styrning från några etablerade organisationer. Det ska inte handla om att tala om för folk hur de ska bete sig utan att så många invånare som möjligt fritt bidrar till att skapa visioner. Det som växer fram behöver inte gälla på andra orter, det är lösningar för Falun, eller för Svärdsjö eller Bjursås eller andra lokalsamhällen.  Med sinande olja kommer transporter att bli allt dyrare. Det kan låta som ett hot för landsbygden men man kan vända på steken: Ökad självförsörjning och lokal produktion kommer att ge lokalsamhället en spännande renässans. Hur kan landsbygden återfå sina jobb, sina servicefunktioner och sitt sociala liv? Det kan bli ett mycket rikare liv än idag.

Du som vill engagera dig kan höra av dig till någon av oss kontaktpersoner. Under Framtidsveckan försöker vi också få till grupper av engagerade människor som kanske vill jobba vidare i t ex en temagrupp eller med att arrangera ett möte framöver. Hjälp till att skapa en levande kultur med fokus på människor och natur! Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen i Falubygden står som initiativtagare. Falu kommun och Dalarnas Bildningsförbund stödjer ekonomiskt. Flera andra studieförbund är med och ger stöd till dem som vill göra något själva. Var med, nu eller senare!

Kontaktpersoner:
Bernt Lindberg 023-299 12, 070-378 23 36, bernt-lindberg@telia.com
Helge Sonntag 023-20 123, helge@sonntag.se