Stort intresse för samtal om tillväxtsamhället

temaserie

Naturskyddsföreningen ordnar tillsammans med Studiefrämjandet och Falu kommun en serie öppna föreläsningar under rubriken ”Välfärd utan tillväxt?” 22 mars är det dags för tredje och sista tillfället .

Under de två första temakvällarna har vi konstaterat att ekonomisk tillväxt skapar materiell välfärd, men till ett högt pris – ett ständigt ökat uttag av energi och råvaror, både ändliga resurser som olja och förnybara resurser från ekosystemen. Pressen på planetens skogar, fiskebestånd, odlingsmark, färskvatten och inte minst klimatsystemet är redan för hög. Det materiella överflödet tycks dessutom inte göra oss lyckligare, när vi väl nått över en viss nivå på BNP verkar det som att tillväxtens nackdelar överstiger fördelarna.

Intresset för temaserien har hittills varit stort, de två första kvällarna har samlat mellan 50 och 70 personer per tillfälle. På MedvetnaVals hemsida finns sammanfattningar av innehållet i de två första föreläsningarna:

25/1 Björn Forsberg: Bortom tillväxten – hur ställer vi om samhället?

16/2 Annika Lillemets: Konsumera mera – vägen till lycka?

Vid sista temakvällen ska vi fokusera på vilka möjliga verktyg som finns för att vända utvecklingen i en mer hållbar riktning.

22/3 Christer Sanne:

Leva lätt och lagom – går det?

Vilka förutsättningar finns det för ”grön tillväxt” och ”grön konsumtion”? Räcker det med ny teknik och ökad andel tjänstekonsumtion? Eller är det dags att också börja växla konsumtionsutrymme mot fri tid? Vi jobbar minst åtta timmar om dagen, för att kunna konsumera, men överflödet tycks inte göra oss lyckligare. Att dela på jobben, är det en väg ut ur krisen?

Föreläsare: Christer Sanne, Stockholm, samhällsforskare, författare till boken Keynes barnbarn.

Tid och plats: Tisdag 22 mars kl. 19:00-21:00, Stadsbiblioteket, Falun.

Kontakt: Anton Grenholm, 023-22 402, 070-251 40 54