Temaserie: Välfärd utan tillväxt?

temaserie

Å ena sidan: evig materiell tillväxt på en begränsad planet är omöjlig!

Å andra sidan: ingen tillväxt = inga jobb, ingen konsumtion, ingen välfärd!

Verkar ekvationen omöjlig? Ja, men den måste gå att lösa.

Utmaningen ligger i att skapa ett samhälle som inte är beroende av ekonomisk tillväxt, utan istället kan fungerar inom planetens gränser. I ett akut skede handlar det om att se till att tillväxten blir mindre energi- och resursintensiv. På längre sikt handlar det om att förändra de underliggande ekonomiska och samhälleliga systemen så att de kan möta människors behov även i tider när ekonomin inte växer. Ingen vet idag hur en sådan modell ska se ut men diskussionen pågår för fullt.

Naturskyddsföreningen i Falubygden vill bidra till den diskussionen genom en serie temakvällar med följande rubriker och föreläsare:

25 januari

Bortom tillväxten – hur ställer vi om samhället?

Det går inte att fortsätta att producera och konsumera så mycket som vi gör. Ekonomin börjar stöta emot ekosystemens gränser. Hur styr vi utvecklingen i en mer hållbar riktning? Under kvällen gör vi nedslag på platser som inspirerande visar hur vi kan ställa om samhället, t ex Detroit (stadsodling), Portland, Kuba, Samsö och Åre Fjällbete.

Föreläsare: Björn Forsberg, Umeå, miljöforskare och författare till boken Tillväxtens sista dagar.

Tid och plats: Tisdag 25 januari kl. 18:30-20:30, Stadsbiblioteket, Falun.

16 februari

Konsumera mera – vägen till lycka?

Blir vi lyckligare när vi blir rikare? Nja, det verkar finnas en gräns där ökad materiell välfärd inte leder till ökat välbefinnande.  Hur skapar vi en ekonomi som är bra på att stötta människors verkliga behov, istället för den redan överstimulerade konsumtionen? När blir ökad lycka i befolkningen ett prioriterat politiskt mål?

Föreläsare: Annika Lillemets, Linköping, riksdagsledamot (MP), medförfattare till en motion om ökad lycka som politiskt mål

Tid och plats: Onsdag 16 februari kl. 19:00-21:00, Stadsbiblioteket, Falun.

22 mars

Leva lätt och lagom – går det?

Vilka förutsättningar finns det för ”grön tillväxt” och ”grön konsumtion”? Räcker det med ny teknik och ökad andel tjänstekonsumtion? Eller är det dags att också börja växla konsumtionsutrymme mot fri tid? Vi jobbar minst åtta timmar om dagen, för att kunna konsumera, men överflödet tycks inte göra oss lyckligare. Att dela på jobben, är det en väg ut ur krisen?

Föreläsare: Christer Sanne, Stockholm, samhällsforskare, författare till boken Keynes barnbarn.

Tid och plats: Tisdag 22 mars kl. 19:00-21:00, Stadsbiblioteket, Falun.

Arrangemangen sker i samarbete med Studiefrämjandet och Falu kommun.