Att bevara landskapet

rumänien

Bilder och berättelser från Rumänien, torsdag den 25 november kl 19 på Lilltorpet

Helge Sonntag och Gordon Eadie som arbetar på Harmsarvets museijordbruk har varit på studieresa till Transsylvanien. Där tiden har stått still och vi har fått ett titthål till hur det kan ha sett ut häromkring för hundra år sedan.

Efter fikat samtalar vi kring:
Hur kan Faluns kulturarv föras vidare?
Hur kan vi vårda biologisk mångfald?
Hur ser Harmsarvet ut om tio år?
Vad kan Falu naturskolan göra?
Vad kan alla göra för att bidra?

Ett arrangemang av Falu Naturskola