Skogsklättring i Granåsens naturreservat

Rolf_L_i_Granåsenreservatet

Falukretsen hade bjudit in till utforskning av Granåsens naturreservat söndag 17 oktober.

Vi hade blivit lovade en skogsvandring men det blev mer en skogsklättring över stormfällda träd som ligger kors och tvärs över marken, i flera lager. Plus en och annan blöt bak i sumpskogen. Granåsen ligger uppe vid nordvästra kommungränsen, i Lungsjöåns dalgång rakt norr om Bjursås. Guidade gjorde Rolf Lundqvist och Mattias Ahlstedt.

Verkligen en urskog där det växer rynkskinn och ullticka och som också bjuder på en av landets bästa och mest spännande lokaler för insekter. Mängden död ved gör att många vedlevande arter trivs här. Exempelvis finns granbarkborren som angriper barrträd. Ingående undersökningar har visat att naturen ändå är i balans. Fåglar och andra djur lever på granbarkborrens larver och håller den i schack. I reservatet finns också ovanliga insekter som man bara återfinner på några få andra platser i landet. Den som vill läsa om insekter i reservatet kan hitta länsstyrelsens rapport 2009:24 på nätet, ”Övervakning av vedlevande insekter i Granåsens naturreservat”.

Döda träd ger också boplats åt hackspettar. I skogen häckar tretåig hackspett, här finns tjäder, lavskrika och gråspett.
Reservatet är långsmalt, med hyggen på ömse sidor. Därför har en gata med flera hundra träd stormfällts – ett område där det är näst intill omöjligt att ta sig fram.

Hur hitta dit? Åk från Bjursås genom Sörskog. Efter cirka en halvmil är det en liten grusväg in till höger. Den följer man cirka en mil fram till reservatet som sträcker sig tvärs över dalgången. Det går också att komma dit från Marnäshållet. Lungsjöån rinner ut i Marnäsån precis nedanför Marnäs och en avtagsväg norr om Marnäs följer ån upp till Granåsen.

Text och bild Bernt Lindberg