Lungsjöån hotad av vattenkraftutbyggnad

Lundqvist_vid_Lungsjöån

En utbyggnad av Lungsjöån skulle ge stor skada utan att ge särskilt mycket el.

Lungsjöån är inte något stort vattendrag. Den för med sig 1,5 kubikmeter vatten i sekunden. Ändå finns det planer på att bygga ut vattenkraft i den, vid Närboströmmen lite längre ner än platsen vi besökte. Det skulle vara ett ingrepp som ger stor skada utan att ge särskilt mycket el. Rolf Lundqvist säger att det trots stora avverkningar finns flera områden med orörd skog i dalgången. De är tillräckligt stora för att kunna bilda ett sammanhängande mönster. Dalgången är omgiven av skogklädda berg och mycket fin. Man skulle, tillsammans med Lungsjöån, kunna göra ett större reservat av ån och de andra fina skogsområdena – något länsstyrelsen nu tittar på.

Text och bild Bernt Lindberg