Res smartare – må bättre!

umeåcyklister

Folkhälsoveckan: Öppen föreläsning 29 sep om att skapa bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik.

Från 25 sep till 1 okt pågår Folkhälsoveckan i Falu kommun. Då erbjuds allt från föreläsningar, träningspass och prova-på-behandlingar till vandring och teater. Naturskyddsföreningen vill tipsa om en föreläsning med sikte på både hälsa och miljö.

Bakgrund: Människan är byggd för rörelse, men de senaste generationerna har vi utvecklat ett samhälle som uppmuntrar en stillasittande livsstil och som motverkar fysisk aktivitet. Detta bidrar starkt till uppkomsten av övervikt och fetma, högt blodtryck, typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, vissa cancerformer och mental ohälsa. Frågan om hur den fysiska aktiviteten ska kunna öka har därför blivit allt viktigare. Ny forskning pekar på att utformningen av våra städer och bostadsområden liksom infrastrukturen för cykling och gång har stor inverkan på människors aktivitetsnivå och hälsa. Särskilt hur vi transporterar oss till och från skola, arbete och andra dagliga aktiviteter verkar vara av stor betydelse. Förutom de direkta hälsoeffekterna skulle en ökad andel ”aktiv transport” leda till lägre nivåer av växthusgasutsläpp, luftföroreningar och buller.

Rubrik: ”Samhällsplanering för en friskare befolkning”

Föreläsare: Anton Grenholm, Högskolan Dalarna

Tid och plats: Ons 29 sep kl 10:00–10:45, Studenternas Hus, Åsgatan 37

Arrangör: Högskolan Dalarna, Dala Sports Academy, Dalarnas studentkår