Miljöpolitiken och valet i Falu kommun

Naturskyddsföreningen i Falubygden har gjort en enkätundersökning bland samtliga partier med representation i Falu kommunfullmäktige. Tanken är att ge väljarna jämförbar information om partiernas miljöpolitik.

Åtta frågor ställdes till de politiska partierna, och alla kommunalt representerade partier har svarat på enkäten. Frågorna behandlar ämnen som allvaret i klimatkrisen, behovet av livsstilsförändringar, Dalarna som pilotlän, kommunens egna transporter och hållbart skogsbruk i kommunens skogar. Klicka på PDF-filen nedan för att se frågorna och partiernas svar. Till varje fråga finns också en kort kommentar från Naturskyddsföreningen.

I de flesta frågor stöds Naturskyddsföreningen av det rödgröna blocket. V och Mp stödjer alla våra förslag. M utmärker sig med lägst miljömedvetenhet, ett mönster som känns igen även från Naturskyddsföreningens partiundersökningar på riksplanet.

Glädjande nog kommer det att finnas blocköverskridande majoriteteter för flera av de förslag som förs fram i enkäten, förutsatt att de åsikter som uttrycks verkligen omsätts i praktisk politik. Nu hoppas vi att partierna visar handlingskraft efter valet. Vi lovar att följa upp de här frågorna under den kommande mandatperioden.

Enkät miljö- och klimatfrågor 2010