Kulturhistorisk vandring i Lugnetreservatet

Forngrav_eller_vad

Som ett första steg i ett samarbete arrangerade kretsen en vandring inte bara för Naturskyddsföreningens medlemmar utan också för Friluftsfrämjandets och Turistföreningens.

De tre organisationerna turas om att ordna vandringar. I september blir det till och med två vandringar i Friluftsfrämjandets regi, i oktober är det STF:s tur.

Söndag den 29 augusti var det alltså Naturskyddsföreningens tur. Vi blev guidade av Annette Mård, Agneta och Gunilla Hedenblad. Vi såg på växtligheten i det som oftast troligen är odlingsrösen och vi funderade över om de ibland kanske är gamla gravar. Vissa av rösena är mycket fint uppbyggda.

De som ville fick pröva på att rida på hästen Lucky, rejält bred över ryggen. Lucky går normalt i hage i reservatet.

Från de öppna hagmarkerna gick vi sedan branta stigar upp i berget. Här går en mycket gammal väg från Falun till Sundborn. Carl och Karin Larsson gick den mellan hemmet i Sundborn och övernattningsbostaden i Falun. Men leden är äldre än så, den äldsta kända mellan Falun, Sundborn och Svärdsjö där den på 1500- och 1600-talen anslöt till vägen mellan Mälardalen och Hälsingland.

Kanske kan vägen rustas och märkas ut så att vi också idag kan gå där och tänka att vi går i Carl Larssons fotspår. Inget är ännu klart men diskussioner pågår.

För den som vill vandra den redan nu: Utgå exempelvis från parkeringen vid Sjulsarvet och gå Bergsstigen uppför berget. Stigen kommer ut på landsvägen och går förbi Mjölnarbo, följ sedan grusvägen över bergen bort till Björnmyra, nerför den långa backen mot Hobborn och vidare den asfalterade vägen till Sundborn.

Från vår ganska korta vandring på den gamla leden vek vi av mot Sjulsarvsstugan som ligger med utsikt över Falun och hela dalgången. Vid klart väder ser man också Borlänge. Här kan man grilla vid en grillplats. Vi åt matsäck och diskuterade bl a framtida samarbete.

Text och bild Bernt Lindberg