Invigning av naturreservatet Bjursås prästskog

Bjursås prästskog

Föreningen har arbetat aktivt för att skydda området i Bjursås. Lördag 28 augusti blir det invigning av det nya naturreservatet.

Efter flera års arbete där vår krets har haft flera fingrar med inviger Falu kommun nu det kommunala naturreservatet. Både biskop och kommunalråd kommer. Kom och bli guidad eller hjälp till med kretsens information.

  • Biskop Thomas Söderberg och kommunalrådet Mikael Rosén inviger
  • Sång av barn från Bjursås skola
  • Tipspromenad på skogsstigar, aktiviteter och information för barn och vuxna
  • Det bjuds på fika

Tid: 28 augusti kl 11:00

Arrangör: Falu kommun och Svenska kyrkan i Västerås stift

Vägbeskrivning: från rv 80, åk förbi Bjursås kyrka, efter ca 500 m följ skylt ”Naturreservat Bjursås prästskog”.

Mer information: Se kommunens hemsida: www.falun.se