MedvetnaVal: Om pendlingsresor

MedvetnaVal har ett evenemang om pendling på biblioteket i Falun måndag 23 augusti kl. 19.00

Introduktion och därefter seminarier om cykling, kollektivtrafik och eDriving. Pendlingsresor, resor till och från arbete, utbildning och liknande påverkar klimat och miljö. Minst påverkan ger transporter för egen maskin, med cykel eller till fots. Av KlimatPiraternas klimatprofil för resor framgår det att bilresor belastar klimatet väldigt mycket jämfört med buss- och tågresor. Pendling med bil är den absolut största delen av alla bilresor.

Läs mer på MedvetnaVals egen hemsida.

Tid och plats: Måndag 23 aug kl. 19:00, Falu bibliotek.

Alla välkomna!

MedvetnaVal är ett samarbetsprojekt mellan Borlänge och Falu kommuner, ABF, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan, Naturskyddsföreningen, Borlänge Energi och Falu Energi och Vatten.

Projektet syftar till att genom 30 hushåll – KlimatPirater – visa på hur man kan göra sin vardag mer klimatsmart genom att göra medvetna val.  Allmänheten är inbjuden att delta på föreläsningar, evenemang och i studiecirklar.