Vi vann – ingen kemisk ogräsbekämpning i Falun!

debatt_roundup

Efter Naturskyddsföreningens debattartiklar i DD och FK har Trafik- och fritidsförvaltningen backat från sitt beslut att spruta växtgiftet Roundup längs gångvägar och liknande ställen i centrala Falun.

Trafik- och fritidsförvaltningen ansökte tidigare i vår om att bespruta ogräs i stadskärnan med bekämpningsmedlet Roundup. Detta trots att kommunfullmäktige antagit ett naturvårdsprogram där det uttryckligen står att kemiska bekämpningsmedel inte ska användas på kommunens mark. Johan Lindgren på Montessoriskolan var den som först uppmärksammade oss i kretsstyrelsen på vad som var på gång, och kretsen agerade genom en debattartikel i tidningarna och tog kontakt med berörda tjänstemän och politiker. Nu har Trafik- och fritidsförvaltningen dragit tillbaka sin ansökan. Motiveringen var att de villkor miljökontoret satte för att besprutningen skulle få genomföras enligt miljölagstiftningen innebar så stora inskränkningar att det inte var lönt att spruta. Politiska beslut tycks däremot fortfarande inte utgöra ett hinder för förvaltningen.

Läs kretsens debattartikel i Falukuriren: http://www.dt.se/opinion/debatt/article653501.ece
Läs mer i Dalademokraten (27/5):                                       http://www.dalademokraten.se/sida/id/122058/