Klimatpirater kapar el

Klimatpirater kapar el

Vad i hemmet är det som drar el utan att vi märker det? Faluns och Borlänges klimatpirater diskuterade sitt första uppdrag på ett möte i Falun och dagen efter i Borlänge.

Naturskyddsföreningen deltar i ett projekt som heter MedvetnaVal. Under ett år ska klimatpirater i Falun och Borlänge kapa koldioxid. De får en utmaning per månad. Den första utmaningen fick de för en månad sedan. Uppgiften var att bland annat med hjälp av mätutrustning kolla ”Eltjuvar i mitt hem”, det innebär bl a apparater med stand by-funktion. Uppdrag två handlar om ”Vårt dagliga bröd”, om maten vi äter, varifrån den kommer, hur nyttig/onyttig den är, hur odlingen och transporterna påverkar koldioxidutsläppen.
Unni Öhman, Borlänge kommun, varnade för holländska paprikor och tomater som nästan alltid är odlade i växthus med belysning och uppvärmning med fossil olja. Hon presenterade också en lång lista med kemiskt framställda ämnen som tillsammans ska efterlikna jordgubbssmak, kemikalier man kan hitta i t ex jordgubbsyoghurt.
Johanna Björklund arbetar på Centrum för uthålligt lantbruk, SLU i Uppsala. Hon är också projektledare för Klimatpiloterna i Askersund och Laxå. Hon gav en lång rad tips om hur man kan äta lokalproducerat, säsongsanpassat, nyttigt och gott – och dessutom vad vi bör undvika för att det innehåller bekämpningsmedelsrester och förgiftar lantarbetare, är etiskt tvivelaktigt eller ger upphov till klimatgaser. Hälften av mattransporternas koldioxidutsläpp uppstår när vi själva tar bilen och handlar. Soja och palmolja är stora miljöbovar. Odlingen bidrar till förstörda regnskogar och därmed till koldioxidutsläpp. Hon tog upp en ofta försummad aspekt: bristen på näringens kretslopp, vi importerar mat och får sedan problem med näringsöverskott när inte näringen förs tillbaka till jorden. Sedan importerar vi dessutom konstgödning och späder på problemen. Nya rön visar att jordar avger lustgas som har 300 gånger större klimateffekt än koldioxid. Kväveöverskottet ger först övergödda sjöar, sedan bildas kvävgas och lustgas. Kretslopp är enda lösningen – men då måste vi ha större matproduktion lokalt.
Text och bild Bernt Lindberg

Läs mer på www.medvetnaval.se