Mat och klimat i Svärdsjö

svardsjo

Den 25 april var det heldagsseminarium i Boda missionskyrka om mat och klimat. Närmare 30 personer deltog i ett matnyttigt möte.

Vi blir i snitt 80 år gamla. Under den tiden konsumerar vi 70 ton mat, därav 600 kilo tillsatser. Camilla Sparring från Camillas matuppror berättade entusiastiskt om maten vi äter och hur framför allt den som lagas i storkök till skolungdom och äldre skulle kunna bli både godare, nyttigare och det utan att bli dyrare. Inga tillsatser, inga lightprodukter tack! Kommuner och landsting är de största inköparna av livsmedel, det mesta import. Upphandlarna saknar kunskaper om EUs upphandlingsregler. Det tillverkas sju miljoner centralproducerade portionsförpackningar av mat per år i landet. Vi skulle mycket väl kunna ha lokala uppsamlingscentraler för lokalproducerad mat. Nu har 90 000 personer skrivit på matupproret, däribland jordbruksministern.

Företaget Bondenära var på plats. De berättade om hur de kan vara en länk mellan lokala producenter och konsumenter så att både storkök, restauranger och privathushåll kan köpa när- och kravodlat från den egna regionen. De kör hem mat på beställning en gång i veckan. Verksamheten kan på sikt bidra till att flera jordbruk kan överleva. Vi slipper importera livsmedel från andra sidan jordklotet. Och KRAV-märkt är godare och nyttigare. Odling med konstgödning saknar flera hundra näringsämnen som finns i naturlig gödsel.

Staffan Lindbergs klimatshow handlade om svårigheten för oss att som miljömedvetna leva på rätt sätt. Jordklotet är som en bil vi lånat av en vän och efter en långsemester lämnar tillbaka skrotfärdig. På vägen utnyttjar vi människor som arbetar nästan gratis. På ICA Maxi hittade han en cirkelsåg för 99 kronor. Kilopriset var detsamma som för smågodis.

Naturskyddsföreningen presenterade kort Omställning Falun. Klimatet är inte det enda problemet, det är vår livsstil vi måste ändra i grunden och då handlar det om hur vi värderar vad som är viktigt i livet. På lokalplanet kan vi tillsammans utveckla nya tankar och lösningar som gör att vi inte behöver föröda jorden. Omställning Falun ingår i ett globalt nätverk där människor med liknande tankar nu försöker ändra livsstil.

Text och bild: Bernt Lindberg