Nyårsbrev till våra medlemmar

Nytt år, nytt decennium. Vi får vara en del av en stark, global klimatrörelse, med stora uppgifter framför oss. Välkommen till år 2010 med Naturskyddsföreningen i Falubygden!

Nytt år, nytt decennium. Det gamla blev inte precis någon drömstart på det nya årtusendet. Med några veckor då temperaturen har pendlat kring -20 är det lätt att förtränga klimatspöket men det kommer strax fram igen. Och i Köpenhamn lärde vi oss att klimatförändringarna karakteriseras bl a av extremare väder: Kallare när det är kallt, varmare när det är varmt, våtare när det är vått, torrare när det är torrt, stormigare när det är storm.

Så visst har vi stora uppgifter framför oss: Inom 10 år måste atmosfärens koldioxidhalt stabiliserats och ha börjat gå ner mot 350 ppm. Det kräver en omställning av världens samhällen – det som ibland kallas ”Världssamfundet” – som vi ännu inte ens kan föreställa oss. Först och främst krävs en omställning i det som kallas den rika världen, fast det egentligen är den berikade världen, berikad på den fattiga världens bekostnad. Och det finns inga lättare alternativ, inte om vi vill ha kvar en mänsklig värld.

Det känns förskräckligt stort och nästan oöverkomligt att bara våga säga så! Vad ska jag lilla människa och vi lilla krets och vi, lilla Svenska Naturskyddsföreningen, kunna åstadkomma? Och ändå finns inga andra vi kan förlita oss på. Världens samlade statsmän i Köpenhamn har ju själva sagt till världen: Räkna inte med oss – vi orkar inte resa oss ur sandlådan.

Men hör ni – vi är många, långt fler än 6 miljarder. Och klimatrörelsen vilar inte på bara våra svenska axlar. I Köpenhamn fick vi se att klimatrörelsen är global, stark och i många fattiga länder tätt sammanknuten med kampen för mat och rättvisa. Kampen för klimatet är kampen för den biologiska mångfald som kan stabilisera ekosystemen inför kommande klimatpåfrestningar – och ge oss styrka och inspiration för att orka. Kampen för klimatet är den nödvändiga omställningen till en livsstil med lättare packning som så många av oss längtar efter. Kampen för klimatet är att förverkliga drömmar om ett hållbart samhälle där det är mänsklig tillväxt och tillväxt av allt levande som är ledstjärnan. Kampen för klimatet är att få bli skapande människor istället för ständigt otillfredsställda masskonsumenter.

Vilka har bättre förutsättningar än vi i Falun – och Sverige – att dra? Upplysta, mätta, nyss uppklivna från bondsamhället med en kvardröjande stark naturkänsla, fria att uttrycka oss, med stort självförtroende och en tradition att vara bäst i klassen. Visst ska vi väl vara med? I Falun finns Dalarnas största krets – ca 1 400 medlemmar. Men vi är en liten grupp aktiva och en ännu mindre styrelse på fem (5), Anton, Helge, Mattias, Lena, Richard! Vi i styrelsen vill mycket men vi orkar inte allt ensamma, vi vill ha din hjälp och ditt engagemang. Det är så många spännande uppgifter att ta tag i men vi behöver vara fler som arbetar med föreningen. Vi fem känner inte alla er – inte ens en tiondel av er.

Vi vill att du tar kontakt med oss och säger: Jag vill hjälpa till, det här vill jag göra, den här idén vill jag vara med och strida för. Vi måste hjälpas åt! Vi i styrelsen har inga större krafter och resurser än du – och du – och du. Vi önskar att vi kunde ha tid att ringa upp dig och berätta och försöka dra med dig. Men det hinner vi inte. Du måste själv ta dig i kragen och säga: Dags att ta ansvar för vad jag vill och tror på, jag har kraft och tid att ge! Så – välkommen till år 2010 med Naturskyddsföreningen i Falubygden!

Helge Sonntag, ordförande