Omställning Falun

cyklister_falun_komp

Klimathotet och ekosystemkrisen oroar. Samtidigt innebär dagens situation en rad möjligheter – vi måste planera för ett annorlunda och bättre samhälle, i harmoni med naturen. Falubygdens Naturskyddsförening tar nu initiativ till en första träff med avsikt att få igång ett arbete för att göra kommunen till en hållbar kommun.

Klimatkris, oljekris, bankkris, havens ekosystem nära kollaps, H1N1. Elände elände. Samtidigt: Vi står nu inför situationen att vi måste planera för ett annorlunda och bättre samhälle, ett robustare samhälle som klarar kriser, i harmoni med naturen. Det innebär spännande möjligheter att göra något bättre än det vi har. Låt oss i Falun lokalt skapa gemensamma visioner om ett bättre samhälle. Vi kan exempelvis få bättre kvalitet på maten vi äter, utan att den transporteras jorden runt varv på varv. Falubygdens Naturskyddsförening tar nu initiativ till en första träff för att få igång ett arbete med en hållbar kommun som exempelvis inte bidrar till växthuseffekten.

Torsdagen den 24 september kommer Uno Lundback från Hela Sverige ska leva och berättar om hur vi i Falun kan komma igång. Stadsbibliotekets filmsal kl 19 – 21. Välkomna!