Kretsen får ny webbsida

datorarbete

Naturskyddsföreningen i Falubygden vill hålla dig uppdaterad om vad som händer inom föreningen. Vi är i färd med att ta fram en ny webbsida, alltså den du hittat till nu.

Kom gärna med synpunkter på innehållet. Vad vill du som medlem eller intresserad besökare kunna hitta på kretsens webbsida? Skicka dina synpunkter till:

Anton Grenholm, anton.grenholm@gmail.com